เลือกสินค้าและบริการ

Free Trial Please contact sales@readyidc.com

Cloud Server IaaS. Get your own in 60 seconds.

Fixed-Size XS 250.00 THB/ รายเดือน
 • CPU:1 core
  RAM:1 GB
  SSD:20 GB
  Network:1 GB Shared
  Unmetered:Bandwidth
  • 1 IPv4
Fixed-Size R1 500.00 THB/ รายเดือน
 • CPU:1 core
  RAM:2 GB
  SSD:20 GB
  Network:1 GB Shared
  Unmetered:Bandwidth
  • 1 IPv4
Fixed-Size R2 1,000.00 THB/ รายเดือน
 • CPU:2 cores
  RAM:4 GB
  SSD:40
  Network:1 GB Shared
  Unmetered:Bandwidth
  • 1 IPv4
Fixed-Size R3 1,500.00 THB/ รายเดือน
 • CPU:4 cores
  RAM:8 GB
  SSD:80 GB
  Network:1 GB Shared
  Unmetered:Bandwidth
  • 1 IPv4
Fixed-Size R4 3,000.00 THB/ รายเดือน
 • CPU:8 cores
  RAM:16 GB
  SSD:160 GB
  Network:1 GB Shared
  Unmetered:Bandwidth
  • 1 IPv4
Fixed-Size R6 5,500.00 THB/ รายเดือน
 • CPU:10 cores
  RAM:32 GB
  SSD:320 GB
  Network:1 GB Shared
  Unmetered:Bandwidth
  • 1 IPv4