เลือกสินค้าและบริการ

Over 1,000 Domain have Ready IDC accounts. Get your own in 60 seconds.

อัตราแลกเปลี่ยน

RHOST 10 GB ฿1,800 บาท/ รายปี
  • 10 GB Disk Space
  • Unlimit Bandwidth
  • 10 Multi Domain
RHOST 20 GB ฿2,400 บาท/ รายปี
  • 20 GB Disk Space
  • Unlimit Bandwidth
  • 20 Multi Domain
RHOST 30 GB ฿3,000 บาท/ รายปี
  • 30 GB Disk Space
  • Unlimit Bandwidth
  • 30 Multi Domain
RHOST 60 GB ฿4,500 บาท/ รายปี
  • 60 GB Disk Space
  • Unlimit Bandwidth
  • 60 Multi Domain
RHOST 70 GB ฿6,000 บาท/ รายปี
  • 70 GB Disk Space
  • Unlimit Bandwidth
  • 70 Multi Domain
RHOST 80 GB ฿7,500 บาท/ รายปี
  • 80 GB Disk Space
  • Unlimit Bandwidth
  • 80 Multi Domain