ขั้นตอนการติดตั้ง IIS Web server บน Windows Server 2012

 ขั้นตอนการติดตั้ง IIS Web server บน Windows Server 2012

 

IIS คือ Web Server สำหรับ Windows Server ที่ทำหน้าที่ไว้รัน Website รองรับการเขียนโปรแกรมแบบ ASP, ASP.Net, PHP หรืออื่นๆ ขั้นตอนการติดตั้งตามด้านล่าง

 

1. กด Add roles and features ได้ที่หน้า Server Manager

 

 

2. กด Next

 

 

3. เลือก Role-based or feature-based installation และ กด Next

 

 

4. กด Next

 

 

5. เลือก IIS Server กด Install และกด Add Features

 

 

6. กด Next

 

 

7. กด Next

 

 

8. Next

 

 

9. Install

 

 

10. ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้วกด Close

 

 

11. ทำการทดสอบเข้าผ่าน Web Browser พิมพ์ localhost หากใช้งานได้จะปรากฎตามภ่พด้านล่าง (วิธีนี้คือการเข้าภายในเครื่องตัวเอง)

 

 

12. ทดสอบเข้าจากภายนอกด้วยการพิมพ์ Public IP บน Web Browser

 

 

13. หากไม่สามารถเข้าจากภายนอกได้ ให้ทำการตรวจสอบ Firewall ในตัวเครื่อง Server หรือ VPS ดูอีกครั้ง

 

 

www.readyidc.com


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 5591