วิธีการตั้ง Forwords เมลล์

1. Login เข้ามาสู้หน้าหลัก webmail จากนั้นเลือกหัวข้อ  Forwarding Option
 
webmail_forwordscen01.png
2. เมื่อปรากฏหน้า Forwards ให้ คลิกปุ่ม Add Forwarder
 
webmail_forwordscen02.png

3. พิมพ์เมลล์ที่ จะต้องการให้ Forwords ไปถึงในช่อง A  จากนั้น กด ปุ่ม Add Forwarder
webmail_forwordscen03.png


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 1
mood Like 0
visibility Views: 2171