เลือกสินค้าและบริการ

Free Trial Please contact sales@readyidc.com

Cloud Server IaaS. Get your own in 60 seconds.

Fixed-Size XS 150.00 THB/ รายเดือน
  • CPU 1 core
  • RAM 1 GB
  • SSD 20 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1IPv4
Fixed-Size R1 250.00 THB/ รายเดือน
  • CPU 1 core
  • RAM 2 GB
  • SSD 40 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1IPv4
Fixed-Size R2 500.00 THB/ รายเดือน
  • CPU 2 core
  • RAM 4 GB
  • SSD 80 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1IPv4
Fixed-Size R3 1,000.00 THB/ รายเดือน
  • CPU 4 core
  • RAM 8 GB
  • SSD 160 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1IPv4
Fixed-Size R4 1,500.00 THB/ รายเดือน
  • CPU 5 core
  • RAM 16 GB
  • SSD 240 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1IPv4
Fixed-Size R5 3,000.00 THB/ รายเดือน
  • CPU 8 core
  • RAM 32 GB
  • SSD 480 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1IPv4
Fixed-Size R6 5,500.00 THB/ รายเดือน
  • CPU 16 core
  • RAM 64 GB
  • SSD 880 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1IPv4