เลือกสินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ ค่าธรรมเนียมติดตั้ง ราคา
Web Admin Edition for VPS - 350.00 THB 350.00 THB รายเดือน
Web Pro Edition for VPS - 450.00 THB 450.00 THB รายเดือน
Web Host Edition for VPS - 750.00 THB 750.00 THB รายเดือน
Web Admin Edition for Dedicated - 350.00 THB 350.00 THB รายเดือน
Web Pro Edition for Dedicated - 450.00 THB 450.00 THB รายเดือน
Web Host Edition for Dedicated(2) - 1,500.00 THB 1,500.00 THB รายเดือน
Web Host Edition for Dedicated - 1,500.00 THB 1,500.00 THB รายเดือน