เลือกสินค้าและบริการ

Best Seller
 • VPS-WXS+
  • 2 vCPU
  • 4GB RAM
  • 100GB SSD
  • 1 IP Public
  • 1Gbps Bandwidth Shared
  • Unlimited Data Transfer
  •  
  1. Plesk
  2. Additional IP
  3. Free Trial Contact sales@readyidc.com
from 350.00 / รายเดือน
Best Seller
 • VPS-W1SS
  • 3 vCPU
  • 8GB RAM
  • 200GB SSD
  • 1 IP Public
  • 1Gbps Bandwidth Shared
  • Unlimited Data Transfer
  1. Plesk
  2. Additional IP
  3. Free Trial Contact sales@readyidc.com
from 700.00 / รายเดือน
Best Seller
 • VPS-W2SS
  • 4 vCPU
  • 16GB RAM
  • 300GB SSD
  • 1 IP Public
  • 1Gbps Bandwidth Shared
  • Unlimited Data Transfer
  1. Plesk
  2. Additional IP
  3. Free Trial Contact sales@readyidc.com
from 1,200.00 / รายเดือน
Best Seller
 • VPS-W3SS
  • 5 vCPU
  • 24GB RAM
  • 500GB SSD
  • 1 IP Public
  • 1Gbps Bandwidth Shared
  • Unlimited Data Transfer
  •  
  1. Plesk
  2. Additional IP
  3. Free Trial Contact sales@readyidc.com
from 1,700.00 / รายเดือน
Best Seller
 • VPS-W4SS
  • 6 vCPU
  • 30GB RAM
  • 600GB SSD
  • 1 IP Public
  • 1Gbps Bandwidth Shared
  • Unlimited Data Transfer
  •  
  1. Plesk
  2. Additional IP
  3. Free Trial Contact sales@readyidc.com
from 2,200.00 / รายเดือน
Best Seller
 • VPS-W5SS
  • 8 vCPU
  • 36GB RAM
  • 700GB SSD
  • 1 IP Public
  • 1Gbps Bandwidth Shared
  • Unlimited Data Transfer
  1. Plesk
  2. Additional IP
  3. Free Trial Contact sales@readyidc.com
from 2,700.00 / รายเดือน