เลือกสินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ ค่าธรรมเนียมติดตั้ง ราคา
RapidSSL - 1,000.00 THB 1,000.00 THB รายปี
RapidSSL Wildcard - 5,500.00 THB 5,500.00 THB รายปี
Symantec Secure Site - 12,000.00 THB 12,000.00 THB รายปี
Symantec Secure Site Pro - 22,000.00 THB 22,000.00 THB รายปี
Symantec Secure Site with EV - 23,000.00 THB 23,000.00 THB รายปี
Symantec Secure Site Wildcard - 50,000.00 THB 50,000.00 THB รายปี
Symantec Secure Site Pro with EV - 32,000.00 THB 32,000.00 THB รายปี
COMODO SSL - 1,100.00 THB 1,100.00 THB รายปี
COMODO SSL Wildcard - 5,200.00 THB 5,200.00 THB รายปี
COMODO Multi-Domain SSL - 5,900.00 THB 5,900.00 THB รายปี