เลือกสินค้าและบริการ

สินค้าและบริการ ค่าธรรมเนียมติดตั้ง ราคา
4 Core - 450.00 THB 450.00 THB รายเดือน
6 Core - 675.00 THB 675.00 THB รายเดือน
8 Core - 900.00 THB 900.00 THB รายเดือน
10 Core - 1,125.00 THB 1,125.00 THB รายเดือน
12 Core - 1,350.00 THB 1,350.00 THB รายเดือน
14 Core - 1,575.00 THB 1,575.00 THB รายเดือน
16 Core - 1,800.00 THB 1,800.00 THB รายเดือน
20 Core - 2,250.00 THB 2,250.00 THB รายเดือน