เลือกสินค้าและบริการ


Free ย้ายข้อมูล
 • LHOST-10GB
  • 10 GB SSD
  • 1 Domain
  • Supported PHP 5.6 or Later
  • Daily Backup
  • Unlimited Email Account
  • Free Let's Encrypt
  • Free ย้ายข้อมูลครั้งแรก
  • 200 GB Data Transfer
  1. มีบริการเสริม Dedicated IP Address
  2. SpamExpert 99%
from 600.00 / รายปี

Free ย้ายข้อมูล
 • LHOST-20GB
  • 20 GB SSD
  • 1 Domain
  • Supported PHP 5.6 or Later
  • Daily Backup
  • Unlimited Email Account
  • Free Let's Encrypt
  • Free ย้ายข้อมูลครั้งแรก
  • 300 GB Data Transfer
  1. มีบริการเสริม Dedicated IP Address
  2. SpamExpert 99%
from 800.00 / รายปี

Free ย้ายข้อมูล
 • LHOST-30GB
  • 30 GB SSD
  • 1 Domain
  • Supported PHP 5.6 or Later
  • Daily Backup
  • Unlimited Email Account
  • Free Let's Encrypt
  • Free ย้ายข้อมูลครั้งแรก
  • 400 GB Data Transfer
  1. มีบริการเสริม Dedicated IP Address
  2. SpamExpert 99%
from 1,000.00 / รายปี

Free ย้ายข้อมูล
 • LHOST-60GB
  • 60 GB SSD
  • 1 Domain
  • Supported PHP 5.6 or Later
  • Daily Backup
  • Unlimited Email Account
  • Free Let's Encrypt
  • Free ย้ายข้อมูลครั้งแรก
  • 700 GB Data Transfer
  1. มีบริการเสริม Dedicated IP Address
  2. SpamExpert 99%
from 1,500.00 / รายปี

Free ย้ายข้อมูล
 • LHOST-70GB
  • 70 GB SSD
  • 1 Domain
  • Supported PHP 5.6 or Later
  • Daily Backup
  • Unlimited Email Account
  • Free Let's Encrypt
  • Free ย้ายข้อมูลครั้งแรก
  • 800 GB Data Transfer
  1. มีบริการเสริม Dedicated IP Address
  2. SpamExpert 99%
from 2,000.00 / รายปี

Free ย้ายข้อมูล
 • LHOST-80GB
  • 80 GB SSD
  • 1 Domain
  • Supported PHP 5.6 or Later
  • Daily Backup
  • Unlimited Email Account
  • Free Let's Encrypt
  • Free ย้ายข้อมูลครั้งแรก
  • 900 GB Data Transfer
  1. มีบริการเสริม Dedicated IP Address
  2. SpamExpert 99%
from 2,500.00 / รายปี