เลือกสินค้าและบริการ

 • Fixed Size XS
  • CPU 1 core
  • RAM 1 GB
  • SSD 20 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1 Public IP
  1. Professional Service
  2. DirectAdmin | Plesk | cPanel
from 150.00 / รายเดือน
Need special : sales@readyidc.com
 • Fixed Size R1
  • CPU 1 core
  • RAM 2 GB
  • SSD 40 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1 Public IP
  1. Professional Service
  2. DirectAdmin | Plesk | cPanel
  3. License Windows Server
from 250.00 / รายเดือน
Need special : sales@readyidc.com
 • Fixed Size R2
  • CPU 2 core
  • RAM 4 GB
  • SSD 80 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1 Public IP
  1. Professional Service
  2. DirectAdmin | Plesk | cPanel
  3. License Windows Server
from 500.00 / รายเดือน
Need special : sales@readyidc.com
 • Fixed Size R3
  • CPU 4 core
  • RAM 8 GB
  • SSD 160 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1 Public IP
  1. Professional Service
  2. DirectAdmin | Plesk | cPanel
  3. License Windows Server
from 1,000.00 / รายเดือน
Need special : sales@readyidc.com
 • Fixed Size R4
  • CPU 5 core
  • RAM 16 GB
  • SSD 240 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1 Public IP
  1. Professional Service
  2. DirectAdmin | Plesk | cPanel
  3. License Windows Server
from 1,500.00 / รายเดือน
Need special : sales@readyidc.com
 • Fixed Size R5
  • CPU 8 core
  • RAM 32 GB
  • SSD 480 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1 Public IP
  1. Professional Service
  2. DirectAdmin | Plesk | cPanel
  3. License Windows Server
from 3,000.00 / รายเดือน
Need special : sales@readyidc.com
 • Fixed Size R6
  • CPU 16 core
  • RAM 64 GB
  • SSD 880 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Unmetered Data Transfer
  • 1 Public IP
  1. Professional Service
  2. DirectAdmin | Plesk | cPanel
  3. License Windows Server
from 5,500.00 / รายเดือน
Need special : sales@readyidc.com