VPS-W1S
VPS-W2S
VPS-W3S
VPS-W4S
VPS-W5S
VPS-W1SS
VPS-W2SS
VPS-W3SS
VPS-W4SS
VPS-W5SS
 • VPS-W1S
 • VPS-W2S
 • VPS-W3S
 • VPS-W4S
 • VPS-W5S
 • VPS-W1SS
 • VPS-W2SS
 • VPS-W3SS
 • VPS-W4SS
 • VPS-W5SS
VPS-W1S
เลือกรอบการชำระเงิน:
ยอดรวมวันนี้:
฿ 700.00
รวม:
฿ 700.00

 • HDD 100 GB
 • CPU 1 Core
 • RAM 4 GB
 • Data Transfers : Unlimited

ตัวเลือกเพิ่มเติม

Hostname *


Firewall Protection VPS -
DDoS Attack Protection, UDP flood               SYN flood, DNS Amplification, HTTP botnet
กรุณากรอกข้อมูลในช่อง (*) ให้ครบ

สรุปการสั่งซื้อ

รายละเอียด ราคา
VPS For Business (Windows) - VPS-W1S
฿700.00 Bath
ยอดรวมงวดถัดไป: ฿700.00 Bath รายเดือน

เลือกวิธีชำระเงิน

รายละเอียดลูกค้า

 • ลูกค้าใหม่
 • เป็นลูกค้าอยู่แล้ว
Type the characters you see in the image below
Refresh

หมายเหตุ


ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับ เงื่อนไขการใช้บริการเงื่อนไขการใช้บริการ ถัดไป