เลือกสินค้าและบริการ

 • R-25GB
  • CPU 1 core
  • RAM 1 GB
  • SSD 25 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Data Transfers 1000 GB
  • Full ROOT Access
  • 1 IPv4
  1. Select location
  2. DDoS Protection +500 บาท
from 370.00 / รายเดือน
 • R-55GB
  • CPU 1 core
  • RAM 2 GB
  • SSD 55 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Data Transfers 2000 GB
  • Full ROOT Access
  • 1 IPv4
  1. Select location
  2. DDoS Protection +500 บาท
from 730.00 / รายเดือน
 • R-80GB
  • CPU 2 core
  • RAM 4 GB
  • SSD 80 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Data Transfers 3000 GB
  • Full ROOT Access
  • 1 IPv4
  1. Select location
  2. DDoS Protection +500 บาท
from 1,500.00 / รายเดือน
 • R-160GB
  • CPU 4 core
  • RAM 8 GB
  • SSD 160 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Data Transfers 4000 GB
  • Full ROOT Access
  • 1 IPv4
  1. Select location
  2. DDoS Protection +500 บาท
from 2,910.00 / รายเดือน
 • R-320GB
  • CPU 6 core
  • RAM 16 GB
  • SSD 320 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Data Transfers 5000 GB
  • Full ROOT Access
  • 1 IPv4
  1. Select location
  2. DDoS Protection +500 บาท
from 5,820.00 / รายเดือน
 • R-640GB
  • CPU 8 core
  • RAM 32 GB
  • SSD 640 GB
  • Network 1 Gbps Shared
  • Data Transfers 6000 GB
  • Full ROOT Access
  • 1 IPv4
  1. Select location
  2. DDoS Protection +500 บาท
from 11,640.00 / รายเดือน