ประกาศ: [PayPal] Payment Gateway

Published: 19/09/2018

ทางเราได้ติดตั้งระบบการชำระเงินผ่านทาง PayPal เสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว.


 


We soon will finish our setup of new payment gateway, payment service available now.


All your services won't be interrupted.