ประกาศ: [Ready Cloud] ทดสอบใช้งาน Cloud ฟรี!

Published: 24/10/2018

 


Ready Cloud เปิดให้บริการแล้ววันนี้ ทดสอบฟรี ติดต่อ E-Mail : sales@readyidc.com


Enterprise cloud Pure-SSD platform
powerful, redundancy on infrastructure ReadyCloud
fully-managed scalable and customizable
the best way for your business.


www.readyidc.com/cloud/