วิธีการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล์ POP3 ใน Microsoft Outlook 2013, 2016

Back

วิธีการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล์ POP3 ใน Microsoft Outlook 2013, 2016

 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook แล้วไปที่เมนูไฟล์2. คลิกเมนู เพิ่มบัญชีผู้ใช้


3. เลือกติดตั้งด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ และคลิก ถัดไป

4. เลือกที่ POP หรือ IMAP และคลิกปุ่ม ถัดไป

5. เข้าสู่หน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP และ IMAP  ให้ตั้งค่าต่างๆ ดังรูป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้
ชื่อของคุณ : ให้พิมพ์ชื่อเต็มของผู้ใช้งานบัญชี เช่น Yourname Lastname
ที่อยู่อีเมล์ : ให้พิมพ์ชื่ออีเมล์ของท่าน เช่น user@yourdomain.com


ส่วนที่ 2 ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์
ชนิดบัญชีผู้ใช้ : ให้เลือกเป็น POP3
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า : ให้ใส่ mail.yourdomain.com เช่น mail.readyidc.com
เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) : ให้ใส่ mail.yourdomain.com เช่น mail.readyidc.com


ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ : ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้งานบัญชี้ เช่น user@yourdomain.com
รหัสผ่าน : ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้งานบัญชี


ส่วนที่ 4 การตั้งค่าเพิ่มเติม ...
ให้คลิกที่ปุ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม


6. หลังจากที่คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วจะขึ้นเป็นหน้าต่าง การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล์ ในแท็บทั่วไปสามารถระบุชื่อที่ต้องการใช้อ้างถึงชื่อผู้ใช้อีเมล์ เช่น user@yourdomain.com

7. เลือกที่แท็บเซิร์ฟเวอร์ส่งออกและติ๊กถูกที่เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง และ เลือกใช้การตั้งค่าเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน

8. ในแท็บขั้นสูงให้ระบุพอร์ตเซิร์ฟเวอร์ขาเข้า(POP3) และเซิร์ฟเวอร์ขาออก(SMTP) และคลิกปุ่ม ตกลง ดังรูป

9. คลิกที่ปุ่ม ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ...

10. ผลการทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เสร็จสมบรูณ์ และคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

11. หากกรณีที่ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เกิดข้อผิดพลาด ดังรูป

12. ให้ย้อนกลับไปที่การตั้งค่าเพิ่มเติม > แท็บขั้นสูง ในช่องเซิร์ฟเวอร์ขาออก(SMTP) ให้เปลี่ยนเป็นหมายเลข 587 ดังรูป

13. คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น