วิธีการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้อีเมล์ POP3 ใน Microsoft Outlook 2013

Back

       1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2013 แล้วไปที่เมนูไฟล์

 

      2. คลิกเมนู เพิ่มบัญชีผู้ใช้

        


        3. เลือกติดตั้งด้วยตนเองหรือชนิดเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ และคลิก ถัดไป >


        4. เลือกที่ POP หรือ IMAP และคลิกปุ่ม ถัดไป >


         5. เข้าสู่หน้าการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ POP และ IMAP  ให้ตั้งค่าต่างๆ ดังรูป


ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ใช้

ชื่อของคุณ : ให้พิมพ์ชื่อเต็มของผู้ใช้งานบัญชี เช่น  Yourname Lastname

ที่อยู่อีเมล์ : ให้พิมพ์ชื่ออีเมล์ของท่าน เช่น user@yourdomain.com

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

ชนิดบัญชีผู้ใช้ : ให้เลือกเป็น POP3

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้า : .ให้ใส่ mail.yourdomain.com เช่น mail.readyidc.com

เซิร์ฟเวอร์จดหมายขาออก (SMTP) : ให้ใส่ mail.yourdomain.com เช่น mail.readyidc.com

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ชื่อผู้ใช้ : ให้พิมพ์ชื่อผู้ใช้ของผู้ใช้งานบัญชี้ เช่น user@yourdomain.com

รหัสผ่าน : ใส่รหัสผ่านของผู้ใช้งานบัญชี

ส่วนที่ 4 การตั้งค่าเพิ่มเติม ...

ให้คลิกที่ปุ่มการตั้งค่าเพิ่มเติม


        6. หลังจากที่คลิกที่ปุ่ม การตั้งค่าเพิ่มเติมแล้วจะขึ้นเป็นหน้าต่าง การตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอีเมล์ ในแท็บทั่วไปสามารถระบุชื่อที่ต้องการใช้อ้างถึงชื่อผู้ใช้อีเมล์ เช่น user@yourdomain.com


         7. เลือกที่แท็บเซิร์ฟเวอร์ส่งออกและติ๊กถูกที่เซิร์ฟเวอร์ขาออก (SMTP) ของฉันต้องมีการรับรองความถูกต้อง และ เลือกใช้การตั้งค่าเดียวกันกับเซิร์ฟเวอร์จดหมายขาเข้าของฉัน


         8. ในแท็บขั้นสูงให้ระบุดังนี้

              เซิร์ฟเวอร์ขาเข้า(POP3) –  ใส่หมายเลข 995 และติ๊กถูกที่ เซิร์ฟ์เวอร์นี้ต้องใช้การเชื่อมต่อแบบเข้ารหัส (SSL)

              เซิร์ฟเวอร์ขาออก(SMTP) –  ใส่หมายเลข 465 และเลือกใช้ชนิดการเชื่อมต่อแบบเข้ารหัสต่อไปนี้ SSL

 และคลิกปุ่ม ตกลง ดังรูป

           9. คลิกที่ปุ่ม ทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ ...

           10. ผลการทดสอบการตั้งค่าบัญชีผู้ใช้เสร็จสมบรูณ์ และคลิกที่ปุ่ม ถัดไป

          11. คลิกที่ปุ่ม เสร็จสิ้น