วิธีการตั้งค่า Email Forwarding ของโดเมน (dns-diy)

1. ขั้นตอนแรกให้ไปที่หน้าจัดการโดเมน ลิงค์ https://www.onlinenic.com/cgi-bin/english/correct_domain_new.cgi  เพื่อตั้งค่า NameServer ดังนี้

 DNS1 : ns1.dns-diy.net

 DNS2 : ns2.dns-diy.net


2. เข้าไปที่ลิงค์  http://www.dns-diy.net  และใส่รายละเอียด ดังรูป


3. จากนั้นคลิกที่ Mail Forwarding

 

4. ให้ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการลงไปในช่อง address และ ใส่ชื่ออีเมล์ที่ต้องการ forward ไปในช่อง forward to และคลิกปุ่ม append

 

5. ต้องการเพิ่มรายการ forward to ให้คลิกที่ปุ่ม append

ต้องการอัพเดทรายการ สามารถแก้ไขที่ช่อง address และ forward to และคลิกที่ปุ่ม update 

ต้องการลบรายการ mail forward คลิกที่รูปกากบาทตรงช่อง del


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 1251