วิธีการสร้าง FTP Account ใน Plesk

 

1. Login เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel โดยเข้า URL : https://yourdomain.tld:8443

2. ไปที่เมนู Website & Domains และคลิกที่ FTP

 

3. คลิกที่ Add an FTP Account

 

4. ใส่รายละเอียด FTP Account ดังรูป

    4.1 ช่อง FTP account name ใส่ FTP account name ตัวอย่างเช่น admin

    4.2 คลิกที่ไอคอนโฟลเดอร์จะขึ้นหน้าต่าง Select Directory จากนั้นคลิกที่ Folder httpdocs และคลิกที่ปุ่ม OK ดังรูป

   

    4.3 ช่อง Password กำหนดรหัสผ่าน FTP

    4.4 ช่อง Confirm password ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

    4.5 กดปุ่ม OK

 

5. หลังจากที่สร้าง FTP Accounts แล้วจะแสดงรายการที่สร้างขึ้นมา ดังรูป

 

 


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 2200