วิธีการสร้าง Database บน Plesk

 
 

1. เลือกเมนู Database ที่ด้านซ้าย

 

2. คลิกที่ Add Database

 

3. ทำการกรอกรายละเอียด ดังนี้

3.1 ช่อง Database name : ใส่ชื่อฐานข้อมูล

3.2 ช่อง Related site : เลือกเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

3.3 ช่อง Database User name : ใส่ชื่อ User name

3.4 ช่อง Password : ตั้งรหัสผ่าน และช่อง Confirm password : ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง

5.5 กดปุ่ม OK

 

4. หลังจากสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดที่ phpMyadmin เพื่อทำการใช้งาน

www.readyidc.com


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 1487