ขั้นตอนการ Backup Hosting Plesk Control Panel

ขั้นตอนการ Backup Hosting Plesk Control Panel ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

1. กดที่สัญลักษณ์ตามรูปเพื่อโชว์เมนู

 

หลังจากกดสัญลักษณ์ดังกล่าวแล้วจะโชว์หลายเมนูขึ้นมา ให้คลิกที่เมนู Backup & Restore ตามภาพ

 

2. กดที่ปุ่ม Backup

 

 

3. คลิกเลือก Full (ทำการ Backup ทั้งหมดรวมถึง Database) , คลิกเลือกให้ทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนหลังจากทำการ Backup เสร็จสิ้น และทำการกด OK

 

4. หลังจากที่ทำรายการ backup เสร็จสิ้นแล้วจะขึ้นรายการ backup ดังรูป


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 1518