วิธีการสร้างบัญชีผู้ใช้งาน Email ใน Plesk

1. Login เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel โดยเข้า URL : https://yourdomain.tld:8443

2. คลิกที่เมนู Mail ทางด้านซ้ายมือ และคลิกที่ Create Email Address

3. สร้าง Email Address ของท่าน ตาม Step ดังรูป

3.1 ช่อง Email address ใส่ชื่ออีเมลที่ต้องการในช่อง Email address

3.2 ช่อง Extenal email address ใส่ชื่ออีเมลสำหรับใช้การ reset password ในกรณีที่ลืมรหัสผ่านอีเมล

3.3 ช่อง Password ใส่รหัสผ่านที่ช่อง Password

3.4 ช่อง Confirm password ใส่รหัสผ่านอีกครั้งที่ช่อง Confirm password หรือจะคลิกที่ปุ่ม Generate  เพื่อสร้างรหัสที่คาดเดาได้ยาก

3.5 กำหนดขนาด Mailbox ของอีเมล์ ให้เลือกที่ Another size และใส่จำนวน size ที่ต้องการลงในช่อง Another size [  0  ]KB หากต้องการให้ขนาด Mailbox ของอีเมล์ เป็น Unlimited ให้เลือกเป็น Default size (Unlimited)

3.6 ใส่รายละเอียด Description in Plesk  ใส่ข้อความอะไรก็ได้ หรือจะไม่ใส่ก็ได้

3.5 คลิกปุ่ม OK

 

4. หลังจากที่สร้าง Email Account แล้ว จะแสดงรายการตามรูป

 

5. สามารถเช็คอีเมล์ผ่าน Webmail โดยพิมพ์ https://webmail.ชื่อโดเมนของท่าน ตัวอย่างเช่น  https://webmail.yourdomain.com

หรือมองหาไอคอนรูปจดหมาย และคลิกที่ไอคอนรูปจดหมาย ดังรูป


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 1899