วิธีการเปลี่ยน Password Windows Server 2012, 2016, 2019

Back

 
 
  1. ไปที่ Control Panel คลิกเลือก Change account type


 

2. เลือก User ที่ต้องการเปลี่ยน Password 

3. กด Change Password 

4. ทำการกรอก Password เก่าและ Password ใหม่ และกด Change Password


 

www.readyidc.com