วิธีการติดตั้ง Desktop Environment “GNOME” ลงใน CentOS 7/RHEL 7


CentOS 7/RHEL 7


1.ก่อนที่เราจะติดตั้ง ให้ทำการ update ก่อน โดยใช้คำสั่ง

#yum update -y


2.ใช้คำสั่งนี้เพื่อดู package groups ที่สามารถติดตั้งได้

 # yum group list3.โดยเราจะเลือก 3 package group “Server with GUI“,”GNOME Desktop“และ “Graphical Administration Tools” เพื่อลง GNOME โดยเราใช้คำสั่งด้านล่างนี้เพื่อติดตั้ง


CentOS 7

#yum groupinstall “GNOME Desktop” “Graphical Administration Tools” -y


RHEL 7

#yum groupinstall “Server with GUI” -y


4.ใช้คำสั่ง นี้เพื่อเปิดหน้า GUI

#startx


Optional : ถ้าเราอยากให้ตัว GNOME เปิดทันที หลังจาก reboot โดยไม่ต้องใช้คำสั่งด้านบน

#ln -sf /lib/systemd/system/runlevel5.target /etc/systemd/system/default.target


5.หลังจากเปิด GNOME GUI ให้ทำการ Configure ของ ภาษา, เวลา, username และ password เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้น พร้อมใช้งาน GNOME Desktop GUIwww.readyidc.com


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 1
visibility Views: 8319