ขั้นตอนการ Reset password

Back

ขั้นตอนการ Reset password

 

1. กด Forgot password ?

1

 

 

2. ทำการกรอก Username หรือ Email และกดปุ่ม Reset password

1

 

 

3. ระบบแจ้งว่าได้ทำการส่งรายละเอียดไปที่ Email เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการตรวจสอบที่อีเมลของท่าน

1

 

 

4. กดปุ่ม Reset your password

1

 

 

5. ทำการกรอก Password ใหม่

1

 

 

6. ระบบจะแจ้งเตือนไปยังอีเมลของท่านว่า Reset password เรียบร้อยแล้ว

1

 

 

 

www.readyidc.com