ขั้นตอนการแชร์ Link

Back

ขั้นตอนการแชร์ Link

 

1. กดที่รูปตามภาพด้านล่าง

3

 

 

2. ทำการกดเครื่องหมาย + 

3

 

3. ทำการกดค่าต่างๆ อธิบายตามด้านล่าง

  • Read only : เปิดสิทธิ์แค่อ่านไฟล์ได้เท่านั้น
  • Allow upload and edit : เปิดสิทธิ์ให้อัพโหลดและแก้ไขไฟล์ได้
  • File drop (Only upload) : ให้ทำการ Upload file ได้เท่านั้น
  • Hide download : ซ่อนการ Download
  • Password protect : กดหนด Password ในการเข้าถึงไฟล์แชร์
  • Set expire date : กำหนดวันหมดอายุของ File share
  • Delete link : ลบ Link share

3

 

 

4. Copy link เพื่อนำให้ผู้อื่นเข้าถึงไฟล์แชร์

3

 

www.readyidc.com