วิธีการเพิ่มหรือแก้ไข DNS Records ใน Plesk Onyx

Back

 วิธีการเพิ่มหรือแก้ไข DNS Records ใน Plesk Onyx


      1. Login เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel ตามภาพ

 

      2. คลิกที่ DNS Settings


      3. หากต้องการเพิ่ม Record สามารถทำได้โดยคลิกที่ Add Record

 

  • Record type – เลือกชนิดของระเบียน
  • Domain name – ใส่ชื่อ host ที่ต้องการ เช่น www.yourdomain.com. , test.yourdomain.com.
  • IP address – ใส่เลขไอพีที่ต้องการ เช่น 10.10.10.9 จากนั้นคลิกที่ปุ่ม OK


      4. กรณีที่ต้องการแก้ไข DNS Record สามารถทำได้โดยคลิกที่ชื่อโดเมนตามภาพ