วิธีการเพิ่ม Domain ใน Plesk

วิธีการเพิ่ม Domain ใน Plesk Obsidian

 

        บริการ Cloud WordPress Hosting  ของทาง ReadyIDC  สามารถเพิ่ม Domain ได้มากกว่า 1 Domain  ทางเราขอแนะนำวิธีการเพิ่ม Domain ใน Plesk Obsidian ดังนี้

 

  1. Login เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel โดยเข้า URL : https://yourdomain.tld:8443

     2. คลิกที่ Websites & Domains

 

3. คลิกที่ Add Domain

 

4. จะมีให้เลือกวิธีการสร้าง Website ของท่าน ตัวอย่างถ้าสร้างโดยเป็นหน้าเว็บเปล่าโดยไม่มีข้อมูลก็ให้เลือก Blank website

หรือถ้าเลือกวิธีการสร้างหน้าเว็บโดยให้ติดตั้ง WordPress เข้ามาด้วยก็ให้เลือก WordPress

5. เข้าสู่หน้าการเพิ่ม Domain ตามรายละเอียด ดังนี้

5.1 ในกรณีที่มีโดเมนเนมอยู่แล้วให้เลือก Registered domain name

5.2 ช่อง Registered domain name www. ให้ใส่ชื่อโดเมนของท่าน

5.3 Hosting type ส่วนนี้จะมีให้เลือกอยู่แล้ว ให้ปล่อยผ่าน

5.4 Hosting Settings ช่อง Document root ระบบจะกำหนดให้อัตโนมัติอยู่แล้ว ให้ปล่อยผ่าน

5.5 หากแน่ใจแล้วว่าชื่อโดเมนถูกต้องแล้ว ให้กดปุ่ม Add Domain

 


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 1803