วิธีการเพิ่ม Subdomain ใน Plesk

1. Login เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel โดยเข้า URL : https://yourdomain.tld:8443

2. คลิกที่ Add Subdomain

3. เข้ามาสู่ที่หน้า Add a Subdomain ให้กำหนดดังนี้

3.1 ช่อง Subdomain name : ใส่ชื่อ subdomain ที่ต้องการ

3.2 ช่อง Document root ระบบจะทำการใส่ชื่อ subdomain อัตโนมัติหลังจากมีการเพิ่ม

3.3 คลิกที่ปุ่ม OK

 

4. จะแสดงรายการ Subdomain ที่เพิ่มแล้ว ดังรูป


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 1
visibility Views: 1593