วิธีการ Add User บน Windows Server 2008, 2012, 2016 and 2019

วิธีการ Add User บน Windows Server 2016, 2019


  1. กด Windows ที่ซ้ายฒือด้านล่าง ค้นหา “Computer Management”  ตามภาพด้านล่าง

 

2. คลิก Local Users and Groups > Users

 

 

3. คลิกขวาพื้นที่ว่างๆ เลือก New User…

 

4. ทำการกรอกข้อมูล Username, Password และกำหนดค่าต่างๆ

 

5. ทำการ Add User เข้า Group คลิกขวาเลือก Properties

 

6. คลิก Member Of > กด Add

 

7. คลิก Advance…

 

8. คลิก Find Now

  • เลือก Group ที่ต้องการ Add User นั้นๆ เข้าไป (ในที่นี้ Add User เข้า Group Administrators)
  • จากนั้นกด OK


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 2298