วิธีใช้งาน FileZilla Window server

 

 

 

 

วิธีการใช้งาน FTP โดยใช้โปรแกรม FileZilla มีดังนี้

 

1.ให้ทำการ Download FileZilla Server ในเครื่องที่จะนำไฟล์เข้าไป 

https://filezilla-project.org/  

 

1

 

2.หลังจากติดตั้งเสร็จแล้ว ให้ทำการสร้าง user เพื่อสำหรับเข้าใช้งานใน FileZilla 

 

โดยทำการคลิก ICON หน้าคน 

 

3

2

 

 

 

3.ให้ทำการคลิกตรง Add เพื่อสร้าง user แล้วทำการติ๊ก ช่องหน้าต่างตรง Password เพื่อสร้าง password สำหรับเข้าใช้งาน

 

 

4

 

แล้วให้ทำการ ไป ตรง Shared Folders 

แล้วทำการ คลิกตรง ADD 

5

 

หลังจากคลิกแล้ว ทางผู้ใช้งานสามารถเลือก Drive ที่สามารถโยน ไฟล์เข้าไปใช้งานในนั้นได้ 

 

6

 

แล้วหลังจากนั้น ให้ทำการ ติ๊ก permission ว่าให้ตัว file หรือ directory มีการแก้ไขหรือลบได้ 

 

ซึ่งหลังจากทำการเลือกแล้วให้ทำการ คลิก Set as Home dir 

 

7

 

 

4.หลังจากนั้นให้ทำการไปที่  Advance firewall Security แล้วไป Inbound Rules แล้วคลิก New Rule ซึ่งจะมีหน้าต่างเป็นแบบนี้ 

 

หลังจากนั้นคลิก Programe แล้ว Next 

8

 

แล้วทำการ คลิก This program path แล้ว Browse 

หลังจาก Browse ให้หาโปรแกรมตัว FileZilla Server ซึ่ง Defualtจะอยู่ที่

Programfile(x86)>FileZilla Server แล้วทำกาคลิกตัว  FilzeZilla Server แล้ว Open

7.5

9

 

แล้วหลังจากนั้นให้ทำการ คลิก Allow Connection แล้ว Next 

 

9

 

 

5. หลังจากทำการadd firewall เสร็จสิ้น ให้ทำการ Download FileZilla Client ที่คอมของผู้ใช้งาน เพื่อ สำหรับ connect เข้า FileZilla Server 

 

10

 

 

ซึ่งหลังจากติดตั้งเสร็จ หน้าต่างจะเป็นแบบนี้ 

10

ซึ่งโดยการใช้งาน คือ ให้ทำการใส่ IP addresses ของเครื่องที่ติดตั้ง File Zilla Server ตรง  Host และ username และ password ที่ทำการสร้างใน File Zilla Server แล้ว คลิก Quickconnect 

 

ซึ่งถ้า Connect ได้จะมีหน้าต่างแบบนี้ เด้งขึ้นมา 

 11

 

ทางผู้ใช้งานสามารถโยนไฟล์ ข้ามระหว่างสองเครื่องได้โดยการ คลิกเมาส์ลากไปอีก เครื่องนึง 

12

 

เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นการใช้งาน FTP โดย FileZilla ใช้งานง่ายและสะดวก และ ไว


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 1
mood Like 2
visibility Views: 10481