วิธีการเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์ (webmail)

Back

วิธีการเช็คอีเมล์ผ่านหน้าเว็บไซต์ (webmail)

1. ให้เข้ามาลิงค์นี้เพื่อใช้งาน webmail ครับ https://yourdomain.com/webmail หรือ https://yourdomain.com/roundcube ดังรูป
2. หลังจากนั้นก็ให้ใส่ บัญชีผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ของอีเมล์ ที่เราเคย add เอา ตามรายละเอียดที่เคยแจ้งไปแล้ว ดังรูป
3. หลังจาก login แล้วก็จะพบกับหน้าสำหรับเอาไว้ส่งเมล์ ซึ่งระบบการทำงานก็จะคล้ายๆกันทั้งหมดครับ ดังรูป