วิธีการสร้างฐานข้อมูล Database MySQL

Back

วิธีการสร้างฐานข้อมูล Database MySQL

1. เลือกที่ MySQL Management ดังรูป


2. เลือกที่ Create new Database ดังรูป


3. กำหนด Database Name , Database Username , Username Password , Confirm Password แล้วกดที่ Create ดังรูป


4. ผลที่ได้ ดังรูปครับ