วิธีใช้ตัวกรองสแปมของ SpamExperts

บทความนี้เพื่อแสดงวิธีเข้าสู่ระบบและภาพรวมการจัดการตัวกรองสแปม SpamExperts และกำหนดค่าฟังก์ชันต่างๆ ภายใน

  1. Login เข้าสู่ระบบ SpamExperts ลิงค์ https://spamsv1.readyidc.com

    2. พอเข้าสู่ระบบมาแล้วจะพบหน้า Dashboard ตามภาพข้างล่าง

Dashboard จะแบ่งออกหลายส่วน หลักๆ เช่น

  • Incoming
  • Protection Report
  • Attachment restrictions/Email size restriction
  • Whitelist/Blacklist
  • User's profile
 

ขออธิบายแต่ละส่วนที่ใช้งานหลักๆ ดังนี้

  • Incoming

Log Search จะช่วยให้ค้นหาข้อความขาเข้าทั้งหมดในบัญชีและดูว่าอีเมลขาเข้าได้รับการประเมินโดย SpamExperts อย่างไร และหากข้อความอีเมลเหล่านั้นถูกปฏิเสธ ก็จะแสดงว่าเป็นเพราะเหตุใด

 

 

Spam Quarrantine เป็นที่กักเก็บข้อความอีเมลที่ระบบวิเคราะห์ว่าเป็นสแปม และจะถูกกักเก็บเป็นเวลา 28 วัน ความแม่นยำในการตรวจจับสแปมของ SpamExperts นั้นสูงมากที่ 99.98% ดังนั้นโดยทั่วไปแล้วไม่จำเป็นต้องดูในการ Spam Quarrantine อย่างไรก็ตาม

หากต้องกา รสามารถเข้าสู่ระบบและตรวจสอบ Spam Quarrantine ว่ามีอะไรเมล์ที่ตกหล่นหรือไม่ได้รับอีเมลอยู่ในนั้นบ้าง ข้อความสแปมล่าสุดจะแสดงที่ด้านบนสุด และยังสามารถค้นหาผ่านข้อความเหล่านั้นได้ โดยค้นหาตามหัวเรื่องข้อความ ผู้ส่ง หรือผู้รับ

 

 

Domain Settings คุณสามารถกำหนดจำนวนสูงสุดของเมลตีกลับ เปิด/ปิดการบันทึกของผู้รับที่ไม่ถูกต้อง กำหนดรายละเอียดการติดต่อสำหรับโดเมน และกำหนดจำนวนวันที่บันทึกจะถูกเก็บไว้ (ค่าเริ่มต้นคือ 28)

 

 

Domain Statistics สถิติโดเมนให้ภาพรวมทางสถิติของประเภทของอีเมลที่ส่งหรือกักกัน

 

 

Filter Settings สามารถควบคุมการเปิดใช้งานระบบกักกัน หากปิดใช้งานระบบกักกัน อีเมลที่ตรวจพบว่าเป็นสแปมจะไม่ถูกเก็บไว้ในระบบกักกัน แต่จะถูกส่งไปยังกล่องจดหมายของท่าน ยังสามารถตั้งค่าสัญลักษณ์หัวเรื่องที่จะเพิ่มไปยังหัวเรื่องของอีเมลที่ระบบการกรองจัดประเภทว่าไม่แน่ใจ

เพื่อให้สามารถกรองอีเมลสแปมลงในโฟลเดอร์สแปมในโปรแกรมรับส่งเมลในเครื่องของท่าน หรือเปิดด้วยความระมัดระวัง ไม่แนะนำให้เปลี่ยนการตั้งค่าเริ่มต้น การตั้งค่าเริ่มต้นจะถูกปรับโดยอัตโนมัติเพื่อให้การกรองที่เหมาะสมที่สุด

 

 

Protection Reports  สามารถสร้างรายงานรายวันหรือรายสัปดาห์สำหรับแต่ละโดเมน (หรือสำหรับผู้รับเฉพาะในโดเมน) และจัดส่งทางอีเมล ผู้รับหลายคนสามารถคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค สามารถสร้างรายงานได้ตามต้องการจากเว็บอินเตอร์เฟส

 

สามารถส่งรายงานเป็นไฟล์แนบ PDF หรือ HTML แบบอินไลน์ได้ รายงาน PDF จะสรุปข้อมูลสรุปของสแปมและไวรัสที่บริการกรองได้ป้องกันโดเมนหรือที่อยู่จากการได้รับ และยังรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณรวมของอีเมลที่ประมวลผลสำหรับโดเมนดังกล่าว

 

 

Attachment restrictions  ตัวเลือกส่วนขยายที่ถูกบล็อกช่วยให้คุณสามารถเลือกนามสกุลไฟล์ที่คุณต้องการบล็อกได้

 

 

Email size restriction  สามารถกำหนดขนาดสูงสุดสำหรับอีเมลขาเข้าและขาออกที่ระบบกรองสแปม การตั้งค่านี้จะมีผลกับการกรองทั้งขาเข้าและขาออก

 

Recipient Whitelist/Blacklist 

ผู้ดูแลระบบโดเมนสามารถจัดการรายการผู้รับอีเมลทั้ง Whilelist และ Blacklist ได้ตามความต้องการ

Recipient Whitelist

การตรวจสอบการกรองทั้งหมดถูกปิดใช้งานสำหรับผู้รับที่อนุญาต ขอแนะนำให้ใช้เฉพาะผู้รับที่อนุญาตในกรณีพิเศษ เช่น ผู้รับ abuse@ หรือ postmaster@

Recipient Blacklist

อีเมลถึงผู้รับที่อยู่ในบัญชีดำจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ ข้อความจะไม่ถูกกักกัน ข้อความถูกปฏิเสธด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5xx SMTP ดังนั้นการส่งเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ถูกต้องจะสร้างข้อความตีกลับไปยังผู้ส่ง

 

Sender Whitelist/Blacklist

ผู้ดูแลระบบโดเมนสามารถจัดการรายการผู้ส่งอีเมลทั้ง Whilelist และ Blacklist ได้ตามความต้องการ

Sender Whitelist

การตรวจสอบการกรองทั้งหมดถูกปิดใช้งานสำหรับผู้ส่งที่อนุญาตพิเศษ สามารถอนุญาตที่อยู่อีเมล หรือโดเมนได้ แนะนำให้ใช้เฉพาะผู้ส่งที่อนุญาต หากระบบบล็อกอีเมลจากผู้ส่งบางรายอย่างไม่ถูกต้อง

ผู้ส่งสแปมมักใช้ผู้ส่งปลอมที่ตรงกับโดเมนของผู้รับ หรือโดเมนที่ผู้รับอาจเคยได้รับอีเมลมาก่อน เพื่อพยายามเลี่ยงการกรองในลักษณะนั้น นอกจากนี้โดยทั่วไประบบบล็อกผู้ส่งอย่างไม่ถูกต้อง

Sender Blacklist

อีเมลจากผู้ส่งที่อยู่ในบัญชีดำจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ ข้อความจะไม่ถูกกักกัน ข้อความถูกปฏิเสธด้วยรหัสข้อผิดพลาด 5xx SMTP ดังนั้นการส่งเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่ถูกต้องจะสร้างข้อความตีกลับไปยังผู้ส่ง

 

 

User's profile ในเมนูนี้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านและอีเมลได้ ทั้งนี้ยังสามารถเปิดใช้งานยินยันสองขั้นตอน (Two Step Authentication) ได้

 


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 715