วิธี create user windows server 2003

วิธี create user windows server 2003


ไปที่ Start -> คลิกขวาที่ My Computer -> แล้วเลือกที่ Manageแล้วเลือก Local Users and Groups -> คลิกขวาที่แถบ Users บนหน้าต่างข้างขวา -> แล้วเลือก New User…ใส่ให้ครบ

User name: ใส่ username ที่ต้องการ
Password: ใส่ password ที่ต้องการ
Confirm password: ใส่ password ที่ต้องการอีกครั้ง
ต่อมาเอาเครื่องหมายถูกหน้า User must change password at next logon ออก แล้วเลือก
User cannot change password และ Password never expires


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 3231