วิธีป้องกัน DDOS ATTACK ผ่านบริการ CLOUDFLARE (FREE)

DDos Attack ทำได้ง่าย ๆ ผ่านบริการ CloudFlare (FREE)

1.เข้าเว็บไซต์ URL: cloudflare.com > Log In (หากคุณยังไม่มีบัญชีทำการ สมัครสมาชิกใหม่ ได้เลย)

 1

2. ให้ทำการเลือก Firewall > Firewall Rules > Create a Firewall rule

หมายเหตุ: หากใช้แบบ Free สามารถสร้าง Rule ได้ไม่เกิน 5 Rule

2

3. เนื่องจากการโจมตีส่วนใหญ่ที่เราพบมาจากต่างประเทศ เราจะเริ่มต้นด้วยการสร้าง Rule เพื่อทำให้การเชื่อมต่อจากต่างประเทศ ที่เข้ามาทั้งหมดติด Captcha และอนุญาติการเชื่อมต่อจากไทยให้ผ่านเข้าได้เลย

Rule name: ตั้งชื่ออะไรก็ได้เช่น Allow TH

When incoming requests match…: ใส่ข้อมูลดังนี้

Field: Country

Operator: does not equal

Value: Thailand

Then…: ให้เลือกเป็น Managed Challenge (Captcha)

เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ Deploy

3

ในกรณีที่กลุ่มผู้ชมเป้าหมายมีประเทศอื่นด้วย ก็สามารถเพิ่ม Rule เงื่อนไขได้ โดย And แล้วใส่เงื่อนไขใน Filed, Operator, Value จากนั้นคลิกที่ Deploy จากตัวอย่างเราจะเพิ่มผู้ชมประเทศจีน อีกชุดเพื่อไม่ให้ติด Captcha

4

4. ในกรณีที่ต้องการให้ Bot ของ Search Engine ยกตัวอย่างเช่น Google, Bing, Yahoo เข้ามาเก็บข้อมูลของเว็บเรา เพื่อช่วยเรื่อง seo สามารถทำได้โดย เพิ่ม Rule ให้คลิกที่ Create a Firewall rule

5

5. ให้ใส่ข้อมูลดังนี้

Rule name: ตั้งชื่ออะไรก็ได้เช่น No Bot

When incoming requests match…: ใส่ข้อมูลดังนี้

Field: Known Bots

Value: On

Then…: เลือก Allow

เมื่อเรียบร้อยแล้วคลิกที่ Deploy

5

6. Rule ที่สร้างจะปรากฎ ดังภาพ

6

*** หากทำตามข้อ 1-6 แล้วยังโดน Attack อยู่ให้ดำเนินการ Block โดยไปเปิด Under Attack Mode ให้เป็น On ***

7

แล้วเลือกระดับ Security Level โดยเริ่มจาก Low ก่อน แล้วค่อยๆ เพิ่มระดับ

8


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 568