ขั้นตอนการติดตั้ง IIS สำหรับ windows server 2003

ขั้นตอนการติดตั้ง IIS สำหรับ windows server 2003


1. คลิก Start จากคลิก Manage Your Server


2. ในหน้าต่าง Manage Your Server ให้คลิกที่ Add or remove a role จะได้หน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Preliminary Steps


3. ในหน้าต่าง Preliminary Steps ให้คลิก Next


4. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Configuration Options ให้คลิกเลือก Custom Configuration เสร็จแล้วคลิก Next
5. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Server Role ให้คลิกเลือก Application Server (IIS, ASP.Net) เสร็จแล้วคลิก Next


6. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Summary of Selections ให้คลิก Next


7. ในหน้าไดอะล็อกบ็อกซ์ Application Server Installation Wizard ให้คลิก NextWas this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 3373