วิธีการปิด Firewall สำหรับ windows server 2003

วิธีการปิด Firewall สำหรับ windows server 2003


1. ไปที่ Start > Control Panel >windows Firewall2. เลือก off จากนั้น คลิก okWas this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 2400