วิธีการให้สิทธิ Remote desktop แก่ user สำหรับ windows server 2003

วิธีการให้สิืทธิ Remote desktop แก่ user สำหรับ windows server 2003


เปิด Manage
ไปที่ Start -> คลิกขวาที่ My Computer -> คลิกที่ Manage


คลิกที่ Users -> แล้วคลิกขวาเลือก Username ที่ต้องการเปิดสิทธิ์ -> ต่อมาคลิกที่ Properties


เลือกแท็บ Member Of -> คลิกที่ Add …..


คลิกที่ Advanced …


คลิก Find Now -> คลิกเลือกสิทธิ์ Remote Desktop Users -> คลิกที่ OK


กด OK ออกให้หมด

Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 3241