วิธีตั้งค่า Mail Forwarding ใน Plesk

วิธีตั้งค่า Mail Forwarding ใน Plesk

1. Login เข้าสู่ระบบ Plesk Control Panel โดยเข้า URL : https://yourdomain.tld:8443

2. ไปที่เมนู Mail > คลิกที่แท็บ Forwarding    

3. คลิกที่ Email Accounts

4. เข้าสู่หน้าการตั้งค่า Forwarding ให้ตั้งค่าดังนี้

4.1 Checkbox ที่ Switch on mail forwarding เพื่อเปิดใช้งาน

4.2 ค่าเริ่มต้น สำเนาของอีเมลที่ส่งต่อจะยังคงอยู่ในกล่องจดหมายของท่าน หากต้องการให้ลบสำเนาโดยอัตโนมัติ ให้เลือก Check box “Do not deliver copies of forwarded emails to the Plesk mailbox”

4.3 ใส่ที่อยู่อีเมลลงในกล่องข้อความ หากใส่อยู่อีเมลหลายรายการ ให้คั่นด้วยช่องว่าง เครื่องหมายจุลภาค เครื่องหมายอัฒภาค หรือพิมพ์ที่อยู่อีเมลแต่ละรายการในบรรทัดใหม่

4.4 กดปุ่ม OK


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 190