วิธีการปิด Firewall สำหรับ windows server 2008

Back

วิธีการปิด Firewall สำหรับ windows server 2008


1. เข้า Manu start > controlpanel จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้เลือก Check firewall status


2. จากนั้นเลือกที่  Turn windows Firewall on or off


3. จากนั้น เลือก Turn off windows firewall คลิก ok