วิธีการติดตั้งโปรแกรม FileZilla สำหรับ FTP

วิธีกติดตั้งโปรแกรม FileZilla สำหรับ FTP 


https://filezilla-project.org/
คลิกที่ Download FileZilla Server


คลิกที่ Download Now


เปิดโปรแกรมเพื่อติดตั้ง


คลิกที่ Run


กด I Agree เพื่อยอมรับเงียบไขการใช้งาน


เลือก Standard แล้วกด Next


เลือก Destination Folder (โฟเดอร์ เก็บโปรแกรม) แล้วกด Next


กด Next


กด Install แล้วรอโปรแกรมติดตั้งจนเสร็จ


กด Close


Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 1
visibility Views: 4357