ขั้นตอนการติดตั้ง IIS สำหรับ windows server 2008

ขั้นตอนการติดตั้ง IIS สำหรับ windows server 2008


1. ในหน้าต่าง Server Manager ให้เลื่อนลงไปยังส่วน Roles Summary จากนั้นคลิก Add Roles


2. ในหน้า Before You Begin ให้คลิก Next
3. ในหน้า Select Server Roles ให้คลิก Web Server (IIS) แล้วคลิก Next


4. ในหน้า Web Server (IIS) ให้คลิก Next
5. ในหน้า Select Role Services ให้เลือกโรลที่ต้องการ เสร็จแล้วคลิก Next


6. กด InstallWas this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 3033