วิธีการ Remote desktop สำหรับ windows server 2008

วิธีการ Remote desktop สำหรับ windows server 2008


เข้าไปที่ Start -> run


แล้วพิมพ์ mstsc แล้วคลิกที่ OK


ใส่ IP Address ที่ได้รับมา


กรอกข้อมูล username และ password แล้วกดที่ Connect
Was this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 0
visibility Views: 3273