วิธีการให้สิทธิ Remote desktop แก่ user สำหรับ windows server 2008

วิธีการให้สิทธิ Remote desktop แก่ user สำหรับ windows server 2008


เปิด Manage
ไปที่ Start -> คลิกขวาที่ Computer -> คลิกที่ Manage


คลิกที่ Users -> คลิกขวาที่ Users ที่ต้องการเพิ่มสิทธิ์ -> เลือก Properties


เลือกแท็บ Member Of -> คลิกที่ Add


คลิกที่ Advaned


คลิกที่ Find Now -> เลือก Remote Desktop Users -> คลิกที่ OK


คลิก OK ออกให้หมดWas this article helpful?

mood_bad Dislike 0
mood Like 2
visibility Views: 10814