วิธีเข้าใช้งาน Admin

Back

1. เข้า web browser  และพิมพ์    http://www.Yourdomain.com:2082

 

2. ช่อง A กรอก user และช่อง  B กรอก Passwords จากนั้น กดปุ่ม Login 
3. จะปรากดหน้า admin