วิธีการ upload โดย Filezilla

Back

1. ใส่ค่าต่างๆในโปรแกรม  filezilla  เพื่อทำการ FTP ส่งข้อมูลขึ้นสู่เซิร์ฟเวอร์
 
Host : yourdomainname.com  username :      password :  
  หมายเหตุ : ในระหว่างที่ใส่ค่า username : password : หากพิมพ์ให้ระวังตัวอักษรใหญ่-เล็ก
  หรือทำการ copy  มาให้ระวังการ hight light ให้พอดีกับตัวอักษรเพราะระบบจะมองเป็น 1 ตัวอักษร

2. Click ที่  Quickconnect เพื่อทำการ connect กับ server
 3. ให้นำข้อมูลเว็บไซต์ไปไว้ในโฟลเดอร์สำหรับเว็บไซต์  :ในที่นี้คือโฟลเดอร์  : httpdocs