การสร้าง sub domain

Back

1. ในหัวข้อ Domains ให้เลือก Subdomain 
 

2. จะปรากฏหน้าจอดังภาพ
 
ช่อง A ใส่ชื่อ subdomain ที่เราต้องการ
ช่อง B ใส่ part ที่เอาไว้เก็บข้อมูล
จากนั้น คลิกที่ปุ่ม  create