การสร้าง ftp account

Back

1. ที่หัวข้อ files เลือก FTP Accounts
 


2. จากนั้นจะปรากฎหน้าจอดังภาพ
 

A : ใส่ชื่อ user ที่ต้องการสร้าง
B : ใส่ Passwords ที่ต้องการ
C : ใส่ Passwords อีกครั้ง
D : ช่องนี้ใส่ Directory ที่ต้องการ Ftp
จากนั้น คลิกที่ปุ่ม Create FTP Account