วิธี addmail

1. ที่หัวข้อง mail เลือก Email Account
 

2. เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหน้าจอดังภาพ
 

A ใส่ ชื่อ Account ที่ต้องการตั้ง
B ใส่ Passwords ที่ต้องการ
C ใส่ Passwords อีกครั้ง
D ช่องนี้สำหรับใส่เนื้องที่ของ e-mail ที่เราสร้างว่าต้องการให้มีขนาดเท่าไหร่ หากต้องการเนื้อที่ขนาดสูงสุดของHosting ให้เลือก Unlimited

3. เมื่อสร้างสำเร็จ E-mail จะปรากฎบริเวนด้านล่าง